Általános Szerződési Feltételek

A weboldal (a www.hmdekor.hu; szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely aloldala megnyitásával az oldalra látogató elfogadja a következőket. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az alább írott használat feltételeit időnként aktualizáljuk, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a változtatásokat. 

Információk

A honlap tartalmát a legnagyobb körültekintéssel és a tárgyra vonatkozó szakmai ismeretek jelenlegi állása alapján készítjük el, de a tartalmi pontosságra garanciát nem tudunk vállalni. A HM Dekor Kft weboldalán megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért és elírásokért a HM Dekor Kft. felelősséget nem vállal.

Felelősség kizárása

A HM Dekor Kft. célja, hogy a weboldalt folyamatosan, teljes egészében elérhetővé tegye, hogy annak rendelkezésre állását és használatát a látogatók számára biztosítsa. Nem tartozik azonban felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, a weboldal használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A HM Dekor Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal működését korlátozza, vagy szüneteltesse.

Személyes adatok védelme

Minden, a HM Dekor Kft. weblapján megjelenő személyes adat kizárólag az Ön segítségére, a termékinformációk átadására vagy szolgáltatási ajánlat, árajánlat adása céljából kerülnek nyilvántartásba, illetve feldolgozásra. A HM Dekor Kft. biztosítja Önt, hogy bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.Cégünknél bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését-, illetve törlését. A HM Dekor Kft .nem továbbítja az Ön adatait harmadik személynek, nem teszi azokat hozzáférhetővé egyetlen harmadik fél számára sem.

Általános Szerződési Feltételek

Valamennyi szerződő fél, akikkel a HM Dekor Kft. termékértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéses kapcsolatot létesít tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el a weboldalunkról letölthető és megismerhető Általános Szerződési Feltételeket.

Kérdések, észrevételek

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal a HM Dekor Kft. munkatársaihoz. Kérdéseire igyekszünk mihamarabb választ adni, problémáit orvosolni amilyen gyorsan csak lehetséges.